Založit webové stránky nebo eShop

Stanice technické kontroly Mirotice

Stanice technické kontroly traktorů


Technická prohlídka traktorů

i jejich přípojných vozidel:

K PROVEDENÍ KONTROLY POŘEBUJETE:

  • Osvědčení o registraci vozidla - velký technický průkaz (originál - nikoliv kopie)
  • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
  • Platný protokol o měření emisí.

 

Přijetí prohlídky je závislé na příznivém počasí

(nepříznivé - sníh, led, ...) v místě určeném.

 

1. v areálu STK

- na provedení prohlídky vzhledem k časové náročnosti je vhodné se informovat telefonicky

tel.: 382 229 094

Měření emisí v areálu STK systémy neřízené i řízené.

V rámci naškolených značek a dostupných dat měření.

Následná prohlídka probíhá na dvoře areálu STK na schváleném stanovišti.

 

Příjem zakázky PONDĚLÍ-ČTVRTEK 90min, PÁTEK 120min, 

před koncem pracovní doby při mírném provozu.

 

 

2. výjezdním způsobem mimo areál STK

v okresu Písek

na provedení prohlídky vzhledem k časové náročnosti je nutné se objednat, osobně nebo telefonicky

Měření emisí mino areál STK - systémy neřízené i řízené - info na tel:775037425.

V rámci naškolených značek a dostupných dat měření.

Následná prohlídka mino areál STK probíhá na schváleném stanovišti.

tel.: 775 037 425


    Technická prohlídka zemědělských a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem.

    Měření emisí zemědělských a lesnických traktorů může být provedeno v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem.

 


Od 1.1.2016 je nutné pořizovat fotodokumentaci i k prohlídkám prováděných mobilním způsobem mimo linku STK (traktorová STK) v místě k tomu určeném. 

 

Od 12.05.2016

V případě dokumentace vozidla, prováděné STK mobilním způsobem, provozovatel STK zabezpečí, že snímky budou pořizovány buď na schváleném zkušebním úseku, nebo v zastřešeném prostoru pro provádění kontrolních úkonů na stojícím vozidle v souladu s Instrukcí pro STK č. 2/2003, technické prohlídky a měření emisí traktorů prováděné mobilním způsobem, požadavky na zkušební úsek pro jízdní zkoušku účinku brzd. V případě dokumentace vozidla na zkušebním úseku, provozovatel zabezpečí, že kontrolní technik uvede do poznámky v záznamníku závad a dále do protokolu o technické prohlídce místo, kde byla provedena dokumentace vozidla (např.: „zkušební úsek Chvaletice“).

 

Technik pořizuje tyto fotografie:

1. Předoboční
2. Zadoboční, křížem od předoboční
3. VIN vozidla (1 až 3 fotografie v závislosti na vyfocení celého VIN čísla vozidla)
4. Pomocný VIN
5. Štítek výrobce
6. Stav počítadla ujeté vzdálenosti

 

 


 

Instrukce pro STK č. 2/2015:

    Technické prohlídky zvláštních motorových a přípojných vozidel kategorií T, R, C (Ministerstvo dopravy) V souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, došlo ke změně označování kategorií zvláštních motorových (traktorů) a přípojných vozidel. Z tohoto důvodu ministerstvo dopravy upozorňuje na skutečnost, že stanice technické kontroly, kterým bylo vydáno oprávnění k provozování stanice technické kontroly ve smyslu ustanovení § 15 písm. b), c) a d) vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění před nabytím účinnosti vyhlášky č. 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů, a provádění technických prohlídek zvláštních motorových a přípojných vozidel kategorií T, OT1, OT2, OT3 a OT4, jsou od 1. ledna 2015 oprávněny provádět technické prohlídky zvláštních motorových (traktorů) a přípojných vozidel i nově označených kategorií vozidel T, R a C.  

TOPlist