Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanice technické kontroly Mirotice

Ekoplakety

Prodej ekologických plaket do ekologických zón v SRN

Máme, provozujem.

 

    Povinnost označit vozidla ekologickou plaketou pro vjezd do nízkoemisních zón v SRN platí i pro zahraniční vozidla. Povinnost označení vozidla pro pohyb v nízkoemisní zóně ekologickou plaketou se vztahuje na všechny osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, tahače návěsů a přívěsů
a nevztahuje se na motocykly, tříkolky, traktory a samojízdné pracovní stroje.
 
Ekologické plakety jsou rozděleny do následujících čtyř emisních stupňů:
                                    · 1 emisní stupeň - bez plakety
                                    · 2 emisní stupeň – červená barva plakety
                                    · 3 emisní stupeň – žlutá barva plakety
                                    · 4 emisní stupeň – zelená barva plakety
 
    Emisní stupeň ekologické plakety se určuje na základě emisní směrnice EHS/ES nebo předpisu EHK, zapsaného ve velkém technickém průkazu. Stanovení vlastního emisního stupně ekologické plakety se provádí dle tabulek s rozdělením emisních směrnic a předpisů do jednotlivých emisních stupňů.
 
    Na stanovené místo ekologické plakety provede distribuční místo vždy zápis registrační značky příslušného vozidla. Teprve takto vyplněná ekologická plaketa může být buď přímo vylepena pracovníkem STK na přední sklo vozidla nebo může být předána zákazníkovi k následnému vylepení. Vozidlo tedy nemusí být přistaveno.

 


Ekologické plakety do nízkoemisních zón v Rakousku

Tuto službu nedistribuujeme ani nezprostředkováváme.

Prodejní místa, která prodávají Ekologické plakety do Rakouska

    DEKRA CZ a.s. začne se zprostředkováním ekologických plaket do nízkoemisních zón v Rakousku začátkem roku 2015 prostřednictvím sítě vlastních a partnerských stanic technické kontroly. Seznam prodejních míst naleznete níže nebo na našem webu www.dekra.cz, který bude postupně se zaváděním nových distribučních míst aktualizován. Předložené doklady budou na pobočkách STK oskenovány a předány k vyřízení pověřené organizaci v Rakousku.

STK Praha 4 - Chodovec, Türkova 1001, tel.: 267 913 838, 267 288 245

 

    

    Ekologická plaketa je určena pro všechny nákladní automobily kategorie N1, N2 a N3. Tato povinnost se však v současné době nevztahuje na ostatní kategorie motorových vozidel. Výjimku mají také historická vozidla označená registrační značkou a průkazem pro historická vozidla. Pro vozidla, která nejsou vybavena spalovacím motorem (jsou vybavena např. elektromotorem, palivovými články apod.) je přidělena automaticky ekologická plaketa s nejvyšší emisní třídou EURO. 

    Prozatím se povinnost označení vozidel týká kategorie N, ale předpokládá se, že se budou kategorie vozidel rozšiřovat.

    Povinnost označit motorová vozidla ekologickou plaketou se prozatím nevztahuje na motorová vozidla ostatních kategorií (např. M1 – osobní automobily, M2 + M3 - autobusy, L - motocykly, T – traktory, Ss - samojízdné pracovní stroje, atd…), nicméně výhledově lze očekávat rozšíření povinnosti označení vozidel ekologickou plaketou i na některé další kategorie vozidel.
Výjimku pro vjezd do nízkoemisních zón mají historická vozidla označená registrační značkou s písmenem „V“.

    Co se týče povinnosti vybavit ekologickou plaketou i vozidla kategorií M2 a M3. Z tohoto důvodu doporučujeme, stejně jako náš rakouský partner, vybavit i tyto kategorie vozidel ekologickou plaketou a vyhnout se tak zbytečným komplikacím a diskusím s rakouskou policií. Byli jsme rovněž informováni o tom, že se povinnosti Všem partnerským STK Informace k distribuci ekologických plaket do nízkoemisních zón v Rakousku pro vozidla kategorií M2 a M3 2 zavedení pro vozidla kategorií M2 a M3 do budoucna nevyhneme a bude zavedena. V tomto případě, pokud vozidlo bude již plaketou vybavené, potom bude na tuto skutečnost připravené

    Povinnost označit vozidlo rakouskou ekologickou plaketou se vztahuje i na motorová vozidla ze zahraničí, platí tedy i pro motoristy z České republiky.

    Pokud je tato plaketa vylepena bez čísel VIN nebo perforace písmen je neplatná. Pokuta za špatně vylepenou, neplatnou, porušenou, špatně vyplněnou nebo jízdu bez ekologické plakety je stanovena až do výše 2 180 euro. Pozor na, že zóny nejsou označeny dopravním značením a policie pak může kontrolovat i uvnitř těchto zón, aniž byste věděli o tom, že jste do takovéto zóny vjeli.

TOPlist