Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanice technické kontroly Mirotice

Má příprava na STK a SME


Doklady:

1. Osvědčení o registraci vozidla část II - velký technický průkaz (originál - nikoliv kopie)

2. Osvědčení o registraci vozidla část I - malý technický průkaz (případně doklad o zadržení ORV, originál - nikoliv kopie)

3. Emise. 


Při příjezdu do areálu STK, SME:

1.   Technická kontrola proběhne až po kontrole měření emisí vozu. Emise měříme v našem areálu...

2.    Potom, co máte vyhovující protokol emisí. Je vozidlo zaparkováno před vjezd budovy STK.

      Doklady k vozidlu předá mechanik měření emisí do příjmu STK. 

3.    Náš technik vám přistaví vozidlo na zkušební linku, jakmile bude odbaven zákazník před vámi.


 

Má příprava na SME

Osvědčení o registraci vozidla část II , I

(velký, malý technický průkaz)

 

Než vyjedete k nám na SME,

věnujte pozornost těmto věcem: 

 • každé vozidlo musí být zadokumentováno - snímky při provádění měření emisí na kontrolním stání
 • Kontrolka MIL nesmí po nastartovní motoru trvale svítit
 

 

 • neméně důležitíá je i těsnost výfukového systému
 • případně si sami nechte provést kontrolu řídící jednotky vozu na obsah závad diagnostickým přístrojem

 


 

Má příprava na STK:

Osvědčení o registraci vozidla část II , I

(velký, malý technický průkaz)

 

Než vyjedete k nám na STK,

věnujte pozornost těmto věcem: 

 • každé vozidlo musí být zadokumentováno - snímky při provádění technické prohlídky na kontrolní lince
 • vozidlo se na technickou prohlídku - kontrolu přistaví: tak jak je popsáno v technickém průkazu (pneu, sedadla, nástavba, bez částí nezapsaných v TP (čelní rámy, vnější ozdoby, pneumatiky, ráfky, ...), přívěsy bez nákladu! (bez lodi - naložená loď brání bezpečnému provedení všech předepsaných kontrolních úkonů a loď brání bezpečnému průjezdu vozidla kontrolní linkou, ...) ......
 • připraveným čitelným: registračním tabulkám, identifikátorům vozidla - VIN, výrobní štítek, pomocné VIN(pokud je vozidlo vybaveno), počítadlo ujeté vzdálenosti = fotodokumentace
 • úplné povinné výbavě, včetně kompletní neprošlé lékárničky
 • seřízení světel a kontrole vnějšího osvětlení vozu
 • přední nápravě a řízení
 • podvozku
 • brzdám
 • pneumatikám (předepsaná hloubka vzorku je minimálně 1,6 mm)
 • zasklení vozidla (prasklé přední sklo, staré dálniční známky nebo jiné nálepky, na předním skle a předních bočních sklech nesmí být umístěny stínící folie) 
 • doplňte mřížky krytky - absence = ostrá hrana nebezpečný výčnělek
 • Před příjezdem na stanici demontujte ochranné kryty kol (poklice, krytky šroubů kol)
 Vozidlo je vybaveno poklicemi kol, které zakrývají upevnění kol nebo jinak brání v provedení předepsaných kontrolních úkonů. EK nevyhovující, TK na 30 dní. = Závada B
 
 

 


Evidenční kontrola vozidla je:

kontrola vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla.

Doklady:

1. Osvědčení o registraci vozidla část ll. - velký technický průkaz (originál - nikoliv kopie)
2. Osvědčení o registraci vozidla část l. - malý technický průkaz (pokud je odebráno - originál dokladu o odebrání: 
Osvědčení o registraci vozidla část l.)

 


Stanice technické kontroly může provedení technické prohlídky odmítnout:

pokud žadatel přistaví vozidlo, které neumožní bezpečné provedení technické prohlídky nebo je vozidlo vybaveno poklicemi kol, které zakrývají upevnění kol, nebo jízdní souprava nesplňuje podmínky spojitelnosti vozidel do jízdních souprav nebo z vozidla unikají provozní hmoty v takové míře, že by došlo k znečištění pracoviště nebo by mohla být ohrožena bezpečnost práce. Vozidlo k technické prohlídce, které je v polopřevodu - stanice odmítne u vozidla provést technickou prohlídku.


Což teprve, když se něco stane!

Jedná se především o Vás a vaší bezpečnost!

zhlédněte a posuďte

 

Crash testy vozidel

Kampaň BESIP

Krizové situace v provozu

TOPlist