Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanice technické kontroly Mirotice

Má příprava na STK a SME


Doklady:

1. Osvědčení o registraci vozidla část II - velký technický průkaz (originál - nikoliv kopie)

2. Osvědčení o registraci vozidla část I - malý technický průkaz (případně doklad o zadržení ORV, originál - nikoliv kopie)

3. Emise. 


Při příjezdu do areálu STK, SME:

1.   Technická kontrola proběhne až po kontrole měření emisí vozu. Emise měříme v našem areálu...

2.   Potom, co máte protokol emisí. Je vozidlo přistaveno před vjezd budovy STK.

      Doklady k vozidlu předá mechanik měření emisí do příjmu STK. 

3.   Náš technik vám přistaví vozidlo na zkušební linku, jakmile bude odbaven zákazník před vámi.


 

Má příprava na SME

Osvědčení o registraci vozidla část II , I

(velký, malý technický průkaz)

 

Než vyjedete k nám na SME,

věnujte pozornost těmto věcem: 

 • každé vozidlo musí být zadokumentováno - snímky při provádění měření emisí na kontrolním stání
 • Kontrolka MIL nesmí po nastartování motoru trvale svítit
 

 

 • neméně důležitíá je i těsnost výfukového systému
 • případně si sami nechte provést kontrolu řídící jednotky vozu na obsah závad diagnostickým přístrojem

 


 

Má příprava na STK:

Osvědčení o registraci vozidla část II , I

(velký, malý technický průkaz)

 

Než vyjedete k nám na STK,

věnujte pozornost těmto věcem: 

 • každé vozidlo musí být zadokumentováno - snímky při provádění technické prohlídky na kontrolní lince
 • vozidlo se na technickou prohlídku - kontrolu přistaví: tak jak je popsáno v technickém průkazu (pneu, sedadla, nástavba, bez částí nezapsaných v TP (čelní rámy, vnější ozdoby, pneumatiky, ráfky, ...), přívěsy bez nákladu! (bez lodi - naložená loď brání bezpečnému provedení všech předepsaných kontrolních úkonů a loď brání bezpečnému průjezdu vozidla kontrolní linkou, ...) ......
 • připraveným čitelným: registračním tabulkám, identifikátorům vozidla - VIN, výrobní štítek, pomocné VIN(pokud je vozidlo vybaveno), počítadlo ujeté vzdálenosti = fotodokumentace
 • úplné povinné výbavě, včetně kompletní neprošlé lékárničky
 • seřízení světel a kontrole vnějšího osvětlení vozu
 • přední nápravě a řízení
 • podvozku
 • brzdám
 • pneumatikám (předepsaná hloubka vzorku je minimálně 1,6 mm)
 • zasklení vozidla (prasklé přední sklo, staré dálniční známky nebo jiné nálepky, na předním skle a předních bočních sklech nesmí být umístěny stínící folie) 
 • doplňte mřížky krytky - absence = ostrá hrana nebezpečný výčnělek
 • Před příjezdem na stanici demontujte ochranné kryty kol (poklice, krytky šroubů kol)
 Vozidlo je vybaveno poklicemi kol, které zakrývají upevnění kol nebo jinak brání v provedení předepsaných kontrolních úkonů. EK nevyhovující, TK na 30 dní. = Závada B
 
 

 


Evidenční kontrola vozidla je:

kontrola vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla.

Doklady:

1. Osvědčení o registraci vozidla část ll. - velký technický průkaz (originál - nikoliv kopie)
2. Osvědčení o registraci vozidla část l. - malý technický průkaz (pokud je odebráno - originál dokladu o odebrání: 
Osvědčení o registraci vozidla část l.)

 


Stanice technické kontroly může provedení technické prohlídky odmítnout:

pokud žadatel přistaví vozidlo, které neumožní bezpečné provedení technické prohlídky, nebo jízdní souprava nesplňuje podmínky spojitelnosti vozidel do jízdních souprav nebo z vozidla unikají provozní hmoty v takové míře, že by došlo k znečištění pracoviště nebo by mohla být ohrožena bezpečnost práce. Vozidlo k technické prohlídce, které je v polopřevodu - stanice odmítne u vozidla provést technickou prohlídku.


Což teprve, když se něco stane!

Jedná se především o Vás a vaší bezpečnost!

zhlédněte a posuďte

 

Crash testy vozidel

Kampaň BESIP

Krizové situace v provozu

TOPlist