Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanice technické kontroly Mirotice

Stanice měření emisí


 

Stanice měření emisí

je oprávněna k měření
benzínových a dieselových motorů
+ LPG, CNG.

 

 

 Měření vybraných značek,

pokud naše databáze obsahuje příslušná data pro měření.

 

Měření se provádí v budově SME na schváleném pracovišti.

 

Průjezdná výška vrat:

Stání č.: 1  -  3 100mm - M1, N1

    Stání č.: 2  -  3 700mm - M1, N1, T

 

SME MDCR

Stanoviska výrobců k měření emisí

 

Od 1.1.2015 se kontrolní nálepka na RZ a osvědčení o měření emisí NEVYDÁVÁ,

v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.

Od 1.10 2018, dle novely Zákona 56/2001 je protokol o měření emisí použitelný 29 dní od vystavení. Po uplynutí této doby je protokol nezobrazitelný pro STK a to i  v případě opakované prohlídky jen na STK.

 

K PROVEDENÍ MĚŘENÍ POTŘEBUJETE:

1. Osvědčení o registraci vozidla část II - velký technický průkaz (originál - nikoliv kopie)

2. Osvědčení o registraci vozidla část I - malý technický průkaz (případně doklad o zadržení ORV, originál - nikoliv kopie)

3. U vozidel s řízeným systémem funkční diagnostickou zásuvku vozu!

4. Motor vozidla zahřátý na provozní teplotu, před najetím na kontrolní stanoviště

5. Přístupné a očištěné identifikátory vozidla

6. zkontrolované rozvody motoru odborným servizem před měřením emisí vozu (zejnéha u naftových motorů)

 

V případě vystavení opisu protokolu, se ochranná nálepka nevylepuje. Opis protokolu může vyhotovit kterákoli stanice měření emisí.

 


ZÁŽEHOVÉ MOTORY (benzín)

Škoda, VW, Audi, Seat, Porsche, Rolls-Royce
Peugeot, Citroen, Opel, BMW, Lada, TVR
Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Volvo, Land Rover, Ferrari, Lamborghini, Range Rover
Ford, Renault, Mercedes Benz, Smart, Rover, Saab, Dacia, Bugatti
Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Mazda, Piaggio, Harley Davidson, Journeyman Gladiator
Hyundai, Kia, Suzuki, Daewoo, Chevrolet, Subaru, Ssangyong
Jeep, Chrysler, Lexus, Buick, Cadillac, Isuzu, Hummer, Pontiac, Dodge, Bentley
Chevrolet, Jaguar, Lincoln, Mini, Daihatsu, Proton 

pokud naše databáze obsahuje příslušná data pro měření

 

LPG: AUTOGAZ-CENTRUM PLUS. s.r.o. BRC, LANDI RENZO, LOVATO, ZAVOLI, EUROPEGASSTAG, ESGI

           AUTOGAZ-CENTRUM SPOL. s.r.o. BRC, LANDI RENZO, ZAVOLI, LOVATO, AUTRONIC, KMESTAG, ESGI

           HL Propan spol. s.r.o. HL Propan - typová přestavba HL 00.01 - 00.35

            HTS spol. s.r.o. - ZENIT, ELPIGAZ, OMVL, EMMER,

 

CNG: AUTOGAZ-CENTRUM PLUS. s.r.o. BRC, LANDI RENZO, LOVATO, EUROPEGASSTAG, ESGI

            AUTOGAZ-CENTRUM SPOL. s.r.o. BRC, LANDI RENZO, ZAVOLI, LOVATO, AUTRONIC, KMESTAG, ESGI

            HTS spol. s.r.o. - ZENIT, ELPIGAZ, OMVL

Nutný tento dokument z důvodu vyplnění údajů do emisního protokolu LPG i CNG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZNĚTOVÉ MOTORY (nafta)

Škoda, VW, Audi, Seat, Porsche, Rolls-Royce
Peugeot, Citroen, Opel, BMW, Mini, TVR
Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Volvo, Land Rover, Jaguar, Range Rover, Lamborghini, Ford, Renault, Mercedes Benz, Rover, Saab, Dacia, Ssangyong, Smart, Lada, Bugatti, Piaggio
Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Mazda, Suzuki, Lexus, Subaru, Bentley, Pontiac, Hummer, Dodge
Hyundai, Kia, Daihatsu, Jeep, Chrysler, Isuzu, Buick, Cadillac, Chevrolet, Lincoln, Iveco, Proton, GAZ

Daf, Iveco, Scania, Renault, Volvo, Man, Mercedes Benz, Karosa, Irisbus, SOR, Bova, Setra, Nissan, Ford, Iveco, Ikarus, Multicar, Avia, Tatra, Lublin, Bonetti, Neoplan, Volkswagen

pokud naše databáze obsahuje příslušná data pro měření

 

Traktory 

New Holland, CASE IH, Steyr, Class, Merlo, Lindner, Valpadana, Goldoni, Iseki, John Deere, Deutz-Fahr, Fendt, McCormik, Landini, Belarus, Massey Ferguson, Same, Zetor, Lamborghini, Valtra, Manitou, Caterpilar, JCB

pokud naše databáze obsahuje příslušná data pro měření

 

 


Dokladování přítomnosti vozidla na stanovišti SME

Od 1.12.2017

On-line protokol měření emisí.

Mechanik bude u vozidla provádět tyto fotografie:

1. Předoboční
2. Zadoboční, křížem od předoboční
3. VIN vozidla (1 až 3 fotografie v závislosti na vyfocení celého VIN čísla vozidla)
4. Pomocný VIN
5. Štítek výrobce
6. Stav počítadla ujeté vzdálenosti

Fotografie a naměřená data mechanik odešle do centrálního informačního systému.

 

Ochranná nálepka

Dnem 1. 1. 2015 je zrušena kontrolní nálepka SME a z tohoto důvodu již nebude
vylepována na registrační značku vozidla. Ochranná funkce kontrolní nálepky je nahrazena
ochrannou nálepkou vylepenou na originál protokolu o provedení ME. Ochranná nálepka se
vylepuje na Protokol o měření emisí (pouze na originál, který obdrží zákazník) do levého horního
rohu. Ochranná nálepka je barvy zelené. Na nálepce jsou černými kruhovými body vyznačena dvě
místa, která musí být proštípnuta po jejím nalepení na protokol o měření emisí (bez ohledu na
termín příští prohlídky).
V případě vystavení duplikátu protokolu, se ochranná nálepka vylepí do levého horního rohu
na protokol o měření emisí, který se výrazně označí „Duplikát“. Na vyznačených místech se po
nalepení na protokol proštípne. Duplikát může vyhotovit pouze stanice měření emisí, která měření
provedla.

 

OD 1.10.2018

Protokol o měření emisí vozidla se standardně vystavuje v jednom stejnopise a v případě měření emisí vozidel v off-line provozu se ve všech případech opatří ochrannou nálepkou1. Ochranná nálepka se vylepí do levého horního rohu.

Duplikát protokolu se automaticky označí jako opis protokolu a ochrannou nálepkou se neopatřuje. Opis protokolu může vyhotovit kterákoli SME. 

Protokol o měření emisí vozidla s administrativní opravou se ochrannou nálepkou neopatřuje .
Ochranná nálepka je barvy zelené. Na ochranné nálepce jsou černými kruhovými body vyznačena dvě místa, která musí být proštípnuta po jejím nalepení na protokol o měření emisí vozidla.  


Bílá krycí nálepka

od 1.3.2015

    Byl udělen Atest na bílou krycí nálepku pro přelepení poškozeného místa po odstranění zelené nálepky na registrační značce. Tato nálepka splnila požadované grafické, materiálové a technologické požadavky a lze ji pro uvedený účel použít. Nálepky jsou označeny číslem Atestu a nápisem „CSPSD NÁLEPKA NA RZ“.

Ve Věstníku č. 1/2015 MD je uvedeno, že není přípustné umísťování jakýchkoliv přelepek poškozeného místa po odstranění původní zelené nálepky na registrační značce, do doby případného schválení přelepky pro případy poškozeného prostoru po původní zelené nálepce. Jak je výše uvedeno, tato nálepka již byla schválena.

Nálepku nůžeme vydat i dodatečně v případě poškození  - zráty zelené nálepky z RZ, není tedy nutné měnít RZ z důvodu poškození daného místa.

 


Kontrolní technik zjištěné závady při měření emisí nově zaznamenává v průběhu měření emisí na stanovišti měření emisí do záznamníku závad, a to podle hodnocení a stupňů závažnosti jednotlivých kontrolních úkonů.  

 

Kontrolní úkony prováděné při měření emisí vozidel:

Z kontrolních úkonů skupiny 0:
- 0.3.1 Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům,
uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu, nebo je-li vyžadováno, není tato změna nebo úprava
vyznačena v dokumentaci k vozidlu.

Z kontrolních úkonů skupiny 4:
- 4.11.3 Izolace elektrického kabelu poškozená nebo ve zhoršeném stavu,
- 4.11.4 Neodborná změna nebo oprava elektroinstalace.

Z kontrolních úkonů skupiny 6:
- 6.1.2 Výfukový systém
- 6.1.3 Palivová nádrž a potrubí (včetně palivové nádrže a potrubí pro vytápění)
- 6.1.9 Výkon motoru

Z kontrolních úkonů skupiny 8:
- 8.2.1 Emise zážehových motorů
- 8.2.2 Emise vznětových motorů
- 8.4.1 Úniky kapalin

 


§36 odst.3 Provozovatel silničního vozidla je povinen udržovat vozidlo v řádném technickém stavu podle pokynů pro obsluhu a údržbu stanovených výrobcem.

 

Pravidelné měření emisí

Provozovatel silničního motorového vozidla uvedeného v § 40, s výjimkou motocyklu, jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg, a elektromobilu přistaví toto silniční vozidlo k pravidelnému měření emisí jeden měsíc před ukončením platnosti technické prohlídky ve lhůtách stanovených pro jeho pravidelnou technickou prohlídku.
§ 42 
Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce a k pravidelnému měření emisí se počítá ode dne zaregistrování silničního vozidla u příslušného obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a potom vždy ode dne
provedení pravidelné technické prohlídky zapsané v technickém průkazu silničního motorového vozidla a pravidelného měření emisí zapsaného v osvědčení o měření emisí nebo ode dne zákonem stanovené povinnosti přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce a pravidelnému měření emisí.
Měření emisí
§ 43
Měřením emisí se rozumí kontrola technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, změření hodnot parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového vozidla, jejich seřízení a případné odstranění zjištěných závad.
§ 44
(1) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, se u silničních motorových vozidel se zážehovými motory s neřízenými emisními
systémy, včetně systémů s neřízenými katalyzátory, rozumí
a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí,
b) kontrola parametrů základního seřízení motoru zahřátého na provozní teplotu při volnoběhu a při zvýšených otáčkách, včetně
měření obsahu oxidu uhelnatého ve výfukovém plynu při současném měření obsahu nespálených uhlovodíků.
(2) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech u silničních vozidel se zážehovými motory s řízenými katalytickými systémy se rozumí
a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí,
b) kontrola funkce řídicího systému motoru,
c) kontrola obsahu oxidu uhelnatého ve výfukovém plynu při volnoběhu a při zvýšených otáčkách a kontrola hodnoty součinitele
přebytku vzduchu lambda ve zvýšených otáčkách u motoru zahřátého na provozní teplotu.
(3) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech se u silničních motorových vozidel se zážehovými motory s řízenými katalytickými systémy a systémem palubní diagnostiky EOBD rozumí
a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí,
b) kontrola funkce řídicího systému EOBD,
c) kontrola obsahu oxidu uhelnatého ve výfukovém plynu při volnoběhu a při zvýšených otáčkách a kontrola hodnoty součinitele
přebytku vzduchu lambda ve zvýšených otáčkách u motoru zahřátého na provozní teplotu.
(4) Kontrolou technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech se u silničních vozidel se vznětovými motory rozumí
a) kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí,
b) kontrola seřízení motoru zahřátého na provozní teplotu, zejména volnoběžných a maximálních otáček; u motorů s řízeným
emisním systémem i kontrola funkce řídicího systému motoru,
c) změření kouřivosti metodou volné akcelerace.
(5) Před měřením emisí se kontrolují doklady silničního vozidla. Ověřují se identifikační údaje vozidla a motoru, homologační štítky a správnost údajů o měření emisí.
(6) Měření emisí se provádí v rozsahu, způsobem a s použitím přístrojů a zařízení, které stanoví prováděcí právní předpis. Přístroje pro měření emisí, stanovené prováděcím právním předpisem, schvaluje ministerstvo na základě zkoušek provedených pověřenou zkušebnou. Přístroje musí být metrologicky navázány. 
 
Hodnocení a vyznačování měření emisí
(1) Stanice měření emisí při měření emisí silničního motorového vozidla hodnotí, zda části silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňující tvorbu škodlivých emisí jsou úplné, nepoškozené, funkční a bez zjevných vad a zda hodnoty parametrů a vlastností emisního chování silničního vozidla po provedeném měření emisí a odstranění zjištěných závad nepřekračují limity stanovené prováděcím právním předpisem.
(2) Fyzická osoba, která vozidlo k měření emisí přistavila, je oprávněna být při jejich měření přítomna; přitom je povinna řídit se pokyny zaměstnanců provozovatele stanice měření emisí pro zachování bezpečnosti při měření emisí.
(3) O provedeném měření emisí vyhotoví stanice měření emisí protokol o měření emisí silničního motorového vozidla obsahující i ověření shody údaje o typu motoru a předá jej žadateli. 

Odstraňování emisní kontrolní nálepky z registrační značky

Emisní kontrolní nálepku (zelenou nálepku) z registrační značky mechanik stanice měření emisí ani technik stanice technické kontroly neodstraňuje.

Pokud by zákazník chtěl zelenou nálepku z registrační značky odstranit, může tak učinit sám, MD však doporučuje zelenou nálepku neodstraňovat a ponechat na tabulce. Neplatná zelená nálepka vylepená na registrační značce není v rozporu se zákonem, nemusí být odstraňována, neboť již neprokazuje jakékoliv zákonem požadované skutečnosti.

Není přípustné umísťování jakýchkoliv přelepek poškozeného místa po odstranění původní zelené nálepky na registrační značku, do doby případného schválení přelepky pro případy poškozeného prostoru pro původní zelenou nálepku.

TOPlist