Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanice technické kontroly Mirotice

Provozní řád


Provozní řád

kontrolní linky stanice technické kontroly

 

Provozní řád kontrolní linky STK stanovuje postupy související s provozem kontrolní linky, a dále povinnosti a práva fyzických osob, které žádají o provedení technické prohlídky vozidla.

1)        Provozní řád je závazný pro všechny pracovníky STK a fyzické osoby, které přistavily vozidlo k technické prohlídce.

Poznámka: pojmu „fyzická osoba, která přistavila vozidlo k technické prohlídce“ (§47, odst. 5, zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) odpovídá v tomto „Provozním řádu“ též pojem „zákazník, který žádá o provedení technické prohlídky vozidla“ nebo dříve používaný pojem „řidič kontrolovaného vozidla“.

2)        Stanice technické kontroly je pracoviště specializované na provádění technických prohlídek silničních a zvláštních vozidel. (§ 54, odst. 1, a § 79, odst. 1, zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

3)        Stanice technické kontroly nesmí při technické prohlídce seřizovat a opravovat kontrolované vozidlo, s výjimkou jednoduchého seřízení světlometů, pokud to umožňuje stav a přístupnost seřizovacích prvků. (§ 48, odst. 2, zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

4)        Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, předá v čekárně příjmu STK – příjem dokladů, pracovníkovi příjmu (operátor/ka) předepsané doklady (dle § 9, odst. 1, a příloha č. 20 vyhlášky MD č. 302/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

5)        Stanice technické kontroly provedení technické prohlídky odmítne, jestliže fyzická osoba, která přistavila vozidlo k technické prohlídce, nepředloží doklady k vozidlu (dle předchozího bodu 4 Provozního řádu) nebo není-li vozidlo čisté a ve stavu, který umožňuje bezpečné provedení technické prohlídky nebo nejsou-li demontované poklice kol ze všech kol nebo z vozidla zjevně unikají provozní hmoty v takové míře, která by znečistila pracoviště nebo ohrozila bezpečnost práce (§ 9, odst. 2 a 3, vyhlášky 302/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

6)        Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, obdrží informaci od pracovníka příjmu, kam má vozidlo přistavit a kde vyčkat na další pokyny kontrolního technika STK.

7)        Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, na základě pokynů kontrolního technika, najede do prostoru před kontrolní linku, na kontrolní stání (pracoviště) č. 1. s vozidlem najíždí výhradně kontrolní technik STK. Vozidla s pohonem LPG, popř. CNG, najíždí na kontrolní linku na původní palivo – benzín, popř. motorovou naftu.

8)        Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, je oprávněna být přítomna při technické prohlídce ve stanici technické kontroly. (§ 47, odst. 5, zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Dne 25.05.2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout fyzickým osobám základní informace ohledně zpracování jejich osobních údajů, jejich ochraně a způsobech zpracování. Z něho vychází některá omezení přítomnosti fyzické osoby na lince STK.

Další spolucestující osoby vyčkají v čekárně příjmu STK do ukončení technické prohlídky.

9)     Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, při provádění technické prohlídky na kontrolní lince STK je povinna dbát pokynů kontrolního technika STK a nevstupovat mimo vymezený prostor.

Tímto prostorem se rozumí u samostatné linky – prostor, po levé straně linky (ve směru pohybu vozidla), mezi zdí a naváděcí čarou.

Mimo tento prostor je fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, oprávněna vstoupit pouze na vyzvání kontrolního technika (např. z důvodu seznámení se zjištěnou závadou), ale musí být předem seznámena s možnými riziky nebezpečí úrazu.

10)    Po kontrolní lince pojíždí s kontrolovaným vozidlem přes jednotlivé kontrolní stání (pracoviště) výhradně kontrolní technik STK.

11)    Do pracovní jámy může vstupovat pouze kontrolní technik STK.

Je-li při kontrole vozidla fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, vyzvána kontrolním technikem STK ke vstupu do pracovní jámy (např. z důvodu seznámení se zjištěnou závadou), musí být fyzická osoba předem seznámena s možnými riziky nebezpečí úrazu v prostoru pracovní jámy.

11)    Osoby, které mají přístup na kontrolní linku STK za účelem provádění státního odborného dozoru, případně provádějí činnosti auditorské, expertní, znalecké nebo posudkové, jsou seznámeny vedoucím STK s možnými riziky nebezpečí úrazu a jsou proškoleny (školení BOZP) v mateřských organizacích.

12)    Na kontrolní lince STK je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň.

13)    Na kontrolní lince STK je zakázáno skladovat (odkládat) věci a materiál, které nejsou potřebné pro činnost a provoz kontrolní linky STK.

14)  Na kontrolní lince STK  i mimo ni je zakázáno ZÁKAZNÍKŮM pořizovat jakýkoliv záznam audio či video.  Zákazník je povinen záznamová zařízení vypnout po dobu návštěvy areálu STK.

TOPlist