Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanice technické kontroly Mirotice

Novinky‚ doplňky - zdroj: www.mdcr

Novela zákona č. 56/2001 Sb. s účinností od 01.06.2017  

http://www.cspsd.cz/storage/files/novela_56_2001.pdf

Majitelé automobilů a motorek, kteří mají registrační značky uložené v depozitu déle než jeden a půl roku, o ně mohou přijít. Pokud do prosince 2015 nenahlásí úřadům, co s vozidlem je, na silnici už s ním nevyjedou.

Kdo má SPZ v depozitu, musí auto znovu nahlásit
Státní poznávací značku si do depozitu může uložit ten, kdo auto nebo motorku po určitou dobu nevyužívá a nechce za vozidlo hradit povinné ručení. Dočasně se tím vyřadí z evidence vozidel. Vozidlo ovšem může být tímto způsobem vyřazeno maximálně osmnáct po sobě jdoucích měsíců.
V depozitáři nyní leží přes 420 000 značek a ministerstvo dopravy se rozhodlo, že je načase jej pročistit, například od neexistujících aut. Kdo tedy osmnáctiměsíční lhůtu překročil a do konce roku úřadu nenahlásí, v jakém je auto stavu, registr ho z evidence definitivně vyškrtne a znovu ho už nikdy nepřihlásí.
Návštěva úřadu čeká i majitele, kteří mají značku v depozitu méně než 1,5 roku. Ti by měli svoje vozidlo znovu nahlásit a úřadu tak potvrdit, že existuje. Pokud to neudělají, čeká je pokuta. "Tomu, kdo má značky v depozitu méně než osmnáct měsíců před 1. lednem 2015, může hrozit pokuta až 50 tisíc korun," sdělil mluvčí resortu dopravy Martin Novák.

Podobné varování platí rovněž pro auta nebo motorky, u nichž není dokončený převod mezi majiteli. V tomto případě musejí řidiči přepis dokončit do poloviny roku, jinak se jim registr navždy uzavře. Co je k tomu potřeba udělat? "Zajít na místně příslušný obecní úřad, který se zabývá registrací vozidel, připravit si potřebné dokumenty a padesát korun za změnu údajů," radí mluvčí.
Přesná čísla neexistují, ministerstvo přesto odhaduje, že v registru je až čtvrt milionu aut, která nemají jasného majitele, možná už nejezdí nebo dokonce ani neexistují. A právě ta mají z evidence zmizet. Pomoci by tomu měla i nová desetidenní lhůta na přepsání majitele při prodeji a nákupu ojetého auta (více zde).
Kromě čištění údajů v registru vozidel hodlá ministerstvo dopravy v letošním roce také víc kontrolovat, jak řidiči platí své pojištění. Kdo se této povinnosti vyhýbá, může ve správním řízení dostat pokutu až 40 000 korun.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/302456-kdo-ma-spz-v-depozitu-musi-auto-znovu-nahlasit/

Evidenční kontrola :

se může provést i na nepojízdném, popř. částečně rozebraném vozidle, na kterém jsou jasně zřetelné identifikátory vozidla (VIN a typ motoru). U částečně rozebraného vozidla musí být prokazatelné, že doklady předkládané k tomuto vozidlu se dají s tímto vozidlem ztotožnit. Na evidenční kontrole musí být fyzicky k dispozici všechny komponenty částečně rozebraného či nepojízdného vozidla, které se kontrolují při evidenční kontrole celého vozidla. U těchto vozidel lze, pokud to dovolují stavební a technické možnosti linky STK, evidenční kontrolu provést i tehdy, jsou-li přepravována na jiném vozidle, např. podvalníku nebo vozidlech odtahové služba apod.

Důvod nepředložení ORV může být pouze odcizení nebo ztráta. Nemůže-li žadatel vyloučit odcizení, obrátí se na Policii ČR, která mu vystaví protokol o odcizení ORV (týká se i domnělé a nepotvrzené ztráty). Pokud si je žadatel vědom ztráty ORV a může vyloučit odcizení, obrátí se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, na registr vozidel s tím, že jednoznačně uvede způsob ztráty vylučující možnost odcizení.

Pokud nebude nepředložení povinného dokladu prokázáno výše uvedeným způsobem, kontrola nebo prohlídka se neprovede. 

Novela ukončí problémy s nejasným vlastnictvím vozidel a zjednoduší zápis nových aut

Od Nového roku se v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích změní systém převodu aut, zápis nových vozů do registru a další související dopravní agenda. Cílem novely je odstranit nejvýznamnější nedostatky stávající právní úpravy, které spočívaly zejména v nedodržování či obcházení povinností při zápisu vlastníka nebo provozovatele vozidla. Docházelo například k situacím, kdy bylo zaregistrováno vozidlo na nového vlastníka bez jeho vědomí nebo na sebe naopak nový vlastník auto nepřepsal. To způsobovalo nemalé problémy zejména v případech, kdy nový vlastník porušoval právní předpisy.
Chtěla si jen koupit ojeté auto z autobazaru. Poskytla své osobní údaje, vozidlo si půjčila a vyzkoušela, ale nespokojená se stavem vozu ho druhý den vrátila. O dva měsíce později jí přišla obálka s modrým pruhem - předvolání k výslechu. Vzdorovala obvinění, že s autem, které nikdy neviděla, způsobila dopravní nehodu. Někdo zneužil její osobní údaje a bez jejího vědomí a souhlasu na ni odhlásil vůz, který spáchal přestupek.
Jiný příběh, stejný problém. Majitel prodal za několik tisíc korun své staré auto. Kupující jej však na sebe nepřihlásil, neboť by musel zaplatit poplatek 800 korun za registraci a až 10 tisíc korun za neplnění emisních norem. Jakmile vozidlo již nebylo schopné provozu, zbavil se jej tím, že auto odstavil na ulici. Vozidlo odtáhla obec, náklady však vymáhala po původním majiteli, neboť nový nebyl v registru uveden.
Tyto a jim podobné příběhy by se již v budoucnu neměly opakovat. Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která je účinná od 1. ledna 2015, jednoznačně určí, kdo je za vozidlo odpovědný a to jak při soukromém prodeji vozidla tak při nákupu ojetiny z autobazaru. Novela zprůhlední proces přepisů ojetých vozidel, zjednoduší přihlašování aut dovezených ze zahraničí, zmenší prostor pro podvody s prodeji ojetých aut a také zabrání sporům o to, kdo zaplatí likvidaci starého vozu.

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad

Podle nových pravidel se vozidlo současně odhlásí i přihlásí. To je cesta, kterou chce ministerstvo dopravy do budoucna odstranit vzduchoprázdno v takzvaných polopřevodech vozidel. Smyslem změn je to, aby byl v registru vozidel vždy jednoznačný vlastník vozidla. Bude tak ihned zřejmé, kdo je zodpovědný za provoz vozidla a kdo má nést následky při porušení předpisů.
Při vyřizování převodů ojetých aut bude záležet na prodávajícím a kupujícím, jak se domluví. Mohou jít na úřad společně, jeden může zmocnit druhého nebo oba zmocní třetí osobu. K zápisu a k vydání nových dokladů dojde na jednom úřadě a na základě jedné žádosti. Při vyřizování přes prostředníka bude třeba doložit úředně ověřenou plnou moc. Nejde ale o notářsky ověřený podpis, stačí úřední ověření například z Czechpointu, které mohou lidé získat za 30 Kč na pobočkách České pošty.  Od ledna budou lidé vyřizovat žádost na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího. Ministr dopravy Dan Ťok, chce do budoucna umožnit zájemcům, aby mohli administrativu vyřídit i na úřadě, pod který spadá kupující. Lidé by si tak mohli vybrat, která varianta bude pro ně výhodnější.
K převodu vozidla musí dojít ve lhůtě deseti dní pracovních od podepsání kupní smlouvy. Podkladem pro přeregistraci bude aktuální evidenční kontrola, která ověří, že VIN souhlasí s doklady k vozidlu.
Desetidenní lhůta umožní autobazarům zprostředkovat rychlé prodeje, bez návštěvy úřadu a dočasné přeregistrace. Při delším a nekomisním prodeji, budou muset i autobazary respektovat schválená pravidla.  Cílem novely rozhodně není klást autobazarům překážky v jejich podnikání, cílem je ochrana spotřebitele při prodeji a nákupu vozidla, a to včetně zákazníků autobazarů. Ti musí mít možnost kontroly historie kupovaného vozidla i z doby, kdy se o něj staral autobazar.  Musí mít také jistotu, že ve chvíli, kdy jejich vozidlo autobazar vykoupí a oni jej už nebudou mít pod dohledem, neponesou za něj již žádnou objektivní odpovědnost, tj. neponesou odpovědnost v případě, že dojde k porušení pravidel silničního provozu a nebude známa totožnost řidiče, který přestupek spáchal.

Vozidla v „polopřevodu“ a depozitu

Majitelům dříve zpola převedených aut dává ministerstvo ještě půl roku čas, aby situaci napravili. Pokud to neudělají, jejich vůz administrativně zanikne se všemi důsledky, jež z toho vyplývají.
Podobnou povinnost mají také lidé, kteří si vozidlo nechali dočasně vyřadit (převedli do depozitu) před 30. červnem 2013. Ti musí do konce roku 2015 nahlásit příslušnému úřadu, kde je vozidlo umístěno a jaký je účel jeho využití. Pokud tak neučiní, hrozí i jim administrativní zánik vozu.

Dovozy vozidel ze zemí EU

Převody aut jsou důležitou částí novely. Změna zákona ale bude výhodná například i pro ty, kteří si budou chtít dovézt auto z členských států EU (včetně přidružených zemí a států Evropského hospodářského prostoru). Bude-li mít nový či ojetý vůz platné a úplné registrační doklady z členského státu, nebudou muset novopečení vlastníci platit správní poplatek 1 500 korun spojený s dokládáním evropské homologace. Kromě toho proběhne dovoz vozidel z EU v jednom administrativním kroku oproti dřívějším dvěma úkonům. Proces schvalování už nebude před registrací nutný.

Příslušné formuláře: 

http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/chystate_se_na_urad_ohledne_sveho_auta_muzete_si_stahnout_formulare.htm


Vytvořeno dne: 29.12.2014

http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/novela_ukonci_problemy_s_nejasnym_vlastnictvim_vozidel_a_zjednodusi_zapis_novych_aut.htm

 


Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR od: 01.01.2015

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/zmeny_v_registraci_2015/

 

Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad

1)      Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

2)      Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení nawww.mdcr.cz nebo na webech samospráv.

3)      Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu.

Nezbytné doklady a dokumenty:

 • Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
 • Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
 • Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
 • Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
 • Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!

Pokud jezdíte s vozidlem, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.

K žádosti se dokládá:

 • Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
 • Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
 • Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
 • Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla
 • Doklad o platné technické prohlídce
 • Plnou moc s ověřeným podpisem pokud se neúčastníte vyřizování osobně

Nahlášení vyřazeného vozidla do konce roku 2015

Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.  V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce.

Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody).

Informační leták je ke stažení ZDE.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (znění účinné od 1.1.2015) ke stažení ZDE


Postup zápisu ráfků a pneumatik do TP vozidla nad rámec uvedených výrobcem:

A) Typově schválených – na základě typového listu

 Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů:

1) Řádně vyplněný typový list
    – typový list musí odpovídat vzoru uvedenému v seznamu držitelů schválení *   
    – musí být potvrzen dovozcem, držitelem schválení (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodejcem  (razítko, podpis, datum)
    – musí být potvrzena montáž na vozidle kontrolním technikem typu „K“, který ověří shodu s uvedeným
       schválením KBA (ABE) XXXX, které je nedílnou součástí daného typového listu (datum, podpis, razítko).
       U ráfků a pneumatik uvedených v tabulce c) (pro daný typ vozidla) je držitel schválení oprávněn potvrdit
       v typovém listu i část „montáž na vozidlo“, s tím, že k potvrzení  (datum, podpis, razítko) uvede:
      „Schváleno MD pod č.j. xxxxxxx“.

2) Schválení KBA (ABE) XXXX, včetně překladu do českého jazyka

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Kontrolní technik typu „K“ v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla se všemi podmínkami uvedenými ve schválení KBA (ABE) XXXX
4) Seznam držitelů schválení včetně vzorů typových listů, schválení KBA (ABE) XXXX a jejich překladů je uveden na internetové stránce Ministerstva dopravy www.mdcr.cz (viz adresový řádek)
5) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanismů se tato záruka nevztahuje

B) Zápis na základě prohlášení autorizovaného dovozce a kontrole v pověřené zkušebně

Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů: 
1) Řádně vyplněné prohlášení  autorizovaného dovozce
    – prohlášení autorizovaného dovozce musí odpovídat vzoru uvedeného v seznamu akreditovaných dovozců
    – musí být potvrzen dovozcem, držitelem schválení (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodejcem  (razítko, podpis, datum)
    – musí být potvrzena montáž na vozidle pověřenou zkušebnou, která ověří shodu s uvedeným TÜV
       posudkem, který je nedílnou součástí daného prohlášení (datum, podpis, razítko)
2) TÜV posudek XXXX, včetně překladu do českého jazyka

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Pověřená zkušebna v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla s všemi podmínkami uvedenými v TÜV posudku XXXX
4) Seznam akreditovaných dovozců včetně vzorů prohlášení akreditovaného dovozce, TÜV posudku XXXX a jejich překladu je uveden na internetové stránce Ministerstva dopravy www.mdcr.cz (viz adresový řádek)
5) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanismů se tato záruka nevztahuje

C) Zápis individuelně dovezených ráfků na základě kontroly v pověřené zkušebně

Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů:
1)  Protokol o kontrole na vozidle provedené pověřenou zkušebnou, která ověří shodu s uvedeným schválením
     KBA nebo TÜV posudkem a zkontroluje montáž na vozidle

2) Schválení KBA (ABE) XXXX nebo TÜV posudek XXXX, včetně překladu do českého jazyka

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Pověřená zkušebna zkontroluje shodu vozidla s všemi podmínkami uvedenými v schválení KBA (ABE) XXXX nebo TÜV posudku XXXX
4) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanizmů se tato záruka nevztahuje

* U firmy Alcar Bohemia, s.r.o. jsou typové listy a prohlášení autorizovaného dovozce tištěny přímo u dealera, odpovídají uvedenému vzoru. Jedná se o typové listy případně prohlášení autorizovaného dovozce stažené výhradně smluvními partnery z internetových stránek firmy ALCAR BOHEMIA. V případě, že jsou řádně podepsány prodejcem kol, včetně razítka a data vystavení, jedná se o originál typového listu příp. prohlášení autorizovaného dovozce.


Zápis tažného zařízení do technického průkazu vozidla 

Tažné zařízení (TZ) se zapisuje do technického průkazu (TP) vozidla i do osvědčení o registraci vozidla (ORV).
 
Možnosti, které mohou při zápisu nastat, jsou následující:
 
A) TZ typově schválené Ministerstvem dopravy (MD), doloženo typovým listem

Žadatel o zápis typově schváleného TZ k žádosti přikládá vyplněný typový list TZ, který musí odpovídat schválenému vzoru. Ministerstvo dopravy na svých webových stránkách zveřejňuje aktuálně platné vzory typových listů TZ k jednotlivým držitelům schválení. Typový list garantuje shodnost daného TZ se schváleným typem (razítko a podpis držitele schválení včetně datumu vystavení), a dále se v typovém listu potvrzuje odborná montáž TZ na vozidlo. Potvrzení odborné montáže může vystavit:
 • pověřené montážní pracoviště - tato pracoviště může pověřit pouze držitel typového schválení TZ dané značky; jejichž seznam je též na www stránkách MD,
 • zkušební stanice - v případě individuální montáže.

Tažné zařízení lze do TP vozidla zapsat pouze na základě potvrzení obou částí (garance shodnosti + potvrzení montáže), a dále vyplnění základních údajů v typovém listu (typ TZ, typ vozidla, největší hmotnost přívěsu a největší svislé zatížení spojovacího zařízení). Předložený typový list musí svým provedením plně odpovídat vzoru na internetu (jedná se např. o to, když je vzor barevný s ochrannými znaky a občan předloží černobílou kopií).
Pro případnou kontrolu je k dispozici seznam jednotlivých držitelů typového schválení TZ, který obsahuje číslo a rozsah schválení, pověřené montážní pracoviště a vzory typových listů 

B) Jednotlivě dovezené TZ 

 • TZ musí být homologováno (94/20/ES, EHK 55); homologace musí být uvedena na štítku TZ a v dokladech k TZ,
 • zkušební stanice zkontroluje zástavbu TZ na vozidle dle předložených dokladů k TZ (určení na dané vozidlo, dodržení montážních pokynů) a vystaví protokol o technické prohlídce na žádost zákazníka, ve kterém potvrdí soulad montáže na vozidle s předloženými doklady. Způsob zápisu v poznámce tohoto protokolu: "Tažné zařízení z hlediska montáže na vozidlo odpovídá/neodpovídá stanoveným podmínkám."
 • registrační místo (obecní úřad obce s rozšířenou působností) na základě vyjádření zkušební stanice provede zápis do ORV a TP vozidla.

C) Montáž homologovaného TZ na základě rozhodnutí MD o povolení montáže závěsného zařízení na vozidlo

Na základě tohoto rozhodnutí lze montovat pouze TZ homologovaná (94/20/ES, EHK 55); homologace musí být uvedena na štítku TZ a v dokladech k TZ.
Držitel tohoto rozhodnutí je pověřen zápisem do TP vozidla do části "Další záznamy" ve znění: "Na vozidlo bylo namontována závěsné zařízení (např. TŘÍDA C50-X ROCKINGER typu ….) Montáž závěsného zařízení je schválena MD pod č.j. xxxx/xx-xxx ze dne xx.xx.xxxx"; přesné znění zápisu do TP vozidla je součástí rozhodnutí. Držitel schválení k tomuto zápisu připojí datum provedení montáže a vše potvrdí svým razítkem a podpisem oprávněné osoby.
Žadatel o zápis TZ společně s žádostí předloží na registrační místo kopii rozhodnutí MD o povolení montáže závěsného zařízení na vozidlo. Registrační místo zkontroluje zápis v TP vozidla a provede zápis do ORV. 
UPOZORNĚNÍ:

 
Je-li vozidlo typově schválené MD vybaveno TZ již při první registraci, TZ je řádně zapsáno v TP vozidla (kolonka č. 42), typový list se nevyžaduje.
 
Jako kontrolu, že vozidlo bylo schváleno včetně TZ, je možno využít databáze ZTP. V příslušném ZTP musí být TZ uvedeno buď přímo v kolonce č. 42 nebo v části "Další záznamy" jako možnost alternativního provedení vozidla.
 
 
Zápis tažného zařízení do technického průkazu vozidla - doplnění informací 
 
Možnosti, které nastávají a nejsou plně ošetřeny předchozí informací, jsou následující:
 

A) Tažné zařízení (TZ) typově schválené Ministerstvem dopravy (MD), nedoloženo typovým listem
 
Pokud bylo TZ vyrobeno před vydáním výše uvedené informace tj. před 01.04.2003, nebylo povinností výrobce opatřovat výrobky typovým listem v provedení takovém, jaký je na internetových stránkách MD (v praxi se stává, že mezi nákupem TZ a jeho montáží na vozidlo uplyne doba i několik let). Povinností výrobce však bylo vybavit TZ doklady, které potvrdí shodu výrobku se schváleným typem a které je dotyčný povinen předložit při zápisu TZ do technického průkazu (TP) vozidla. Povinnost potvrzení odborné montáže na vozidlo platí i v těchto případech, tj. potvrzení může vydat pověřené montážní pracoviště nebo zkušební stanice. V případě, že ve výše uvedených dokladech není uvedeno datum výroby, bere se za směrodatné datum prodeje.
 
Pokud bylo TZ vyrobeno po 01.04.2003 bylo, a je povinností výrobce vybavovat TZ typovým listem dle schváleného vzoru, jaký je uveden na internetových stránkách MD.
 

B) TZ demontované z jiného vozidla
 
Princip je obdobný jako u nového TZ. TZ lze do TP vozidla zapsat pouze na základě potvrzení obou zmiňovaných částí (garance shodnosti + potvrzení montáže). Shodnost TZ a jeho určení na dané vozidlo lze potvrdit následovně:
 
 - TP vozidla, ze kterého bylo demontováno (pokud je toto vozidlo stále v provozu, je nutné TZ před zápisem do dalšího TP zrušit!)
 
 + potvrzení odborné montáže a stavu TZ ve zkušební stanici v rozsahu pravidelné technické prohlídky
 
C) TZ provozované, ke kterému nejsou doklady
 
Princip opět obdobný - TZ lze do TP vozidla zapsat pouze na základě potvrzení obou zmiňovaných částí (garance shodnosti + potvrzení montáže). Shodnost TZ a jeho určení na dané vozidlo lze potvrdit následovně:
 
 - vyjádřením výrobce TZ
 
 - identifikace TZ v pověřené zkušebně nebo dle údajů z archívu pověřené zkušebny
 
 + potvrzení odborné montáže a stavu TZ ve zkušební stanici v rozsahu pravidelné technické prohlídky
 
UPOZORNĚNÍ:
 
Upozornění č. 1 bylo součástí již předchozí informace, ale vzhledem ke stále opakujícím se problémům upozorňujeme opět:
 
1) Je-li vozidlo typově schválené MD vybaveno TZ již při první registraci a TZ je řádně zapsáno v TP vozidla (kolonka č. 42), typový list se nevyžaduje.
 
Jako kontrolu, že vozidlo bylo schváleno včetně TZ, je možno využít databáze ZTP. V příslušném ZTP musí být TZ uvedeno buď přímo v kolonce č. 42 nebo v části „Další záznamy“ jako možnost alternativního provedení vozidla.
 
2) Pro kontrolu je k dispozici seznam jednotlivých držitelů typového schválení TZ, který obsahuje číslo a rozsah schválení, pověřené montážní pracoviště a vzory typových listů pod odkazem http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/
Schvalovani_vozidel/Tazne_zarizeni/Seznam_vyrobcu_a_dovozcu_taznych_zarizeni.htm
 popř.www.mdcr.cz a poté odkaz – Silniční doprava – Dovoz, registrace a schvalování vozidel – Schvalování vozidel – Tažné zařízení.
 
Upozorňujeme, že je tento seznam pravidelně aktualizován (cca 1 za měsíc), a je tudíž nutné, abyste i Vy věnovali svou pozornost provedeným změnám. U odkazu na výše uvedených stránkách je vždy datum poslední aktualizace.
 
3) Za originální provedení typového listu ve smyslu informace č.j. 1500/03-150 se považuje takové provedení, které je zveřejněno na webových stránkách Ministerstva dopravy včetně barev a dalších uvedených prvků. Není možné vyžadovat nic navíc oproti vzoru (např. hologram), když na vzoru není uveden. Provedení typového listu včetně ochranných prvků je plně na držiteli schválení.

 


Stanovisko k údajům spotřeby vozidel udávaných v technickém průkazu vozidel

 

Vzhledem k velkému množství dotazů, reakcí, polemik a diskuzí na téma, že reálná spotřeba automobilů v provozu se často liší od údajů v technickém průkazu (TP), dále pak příčiny čím to může být způsobeno a zda je možné, aby se skutečná spotřeba výrazněji odlišovala od údajů v TP sdělujeme následující skutečnosti.

  Základem pro posouzení je způsob zjištění údaje o spotřebách v TP vozidla. Získává se již při schválení (homologaci) vozidla, přičemž podle ES směrnice platné v EU i v ČR není u nových vozidel údaj o spotřebě paliva fakticky měřen, ale vypočítán z naměřených emisí CO2 výfukových plynů při emisním jízdním cyklu (podrobnosti o emisním cyklu viz. Technická zpráva pověřené zkušebny TÜV-SÜD v příloze).

  Z tohoto vyplývá, že udávané „homologační“ údaje o spotřebě jsou snadněji získávány (jde o laboratorní měření bez nutnosti reálného provozu), měření je vzhledem k jasně stanovené metodice opakovatelné. Avšak vzhledem k těmto laboratorním podmínkám se údaje mohou výrazněji odlišovat od reálně naměřené spotřeby v provozu.

  Důvody, proč je za těchto okolností tento údaj vůbec získáván a uváděn, když jeho hodnota mnohdy neodpovídá realitě, jsou následující:

  Je to zejména určení relativně přesných hodnot spotřeby paliva pro porovnání jednotlivých vozidel, a to zjištěním, jaké emise CO2 vyprodukují tato vozidla při přesně definovaném jízdním cyklu a tím i jaké poměrné množství paliva spotřebují. Údaj zapsaný v TP je tedy hodnotou, která vypovídá o spotřebě vozidla při tzv. emisním jízdním cyklu, ale obvykle pouze pro porovnání s ostatními vozidly, nikoliv hodnotou provozní.  Hodnota spotřeby uvedená v TP je tedy vhodným údajem pro rozhodování při koupi automobilu, zda bude mít spotřebu vyšší nebo nižší v porovnání s jinými automobily. Při prodeji nových vozidel existuje i povinnost tyto údaje sumárně zveřejňovat, aby se umožnilo rozhodování zákazníka při koupi vozidla. V ideálních podmínkách vozidla v dobrém technickém stavu, při stejné konfiguraci vozidla (tzn. shodná výbava a provedení vozu, rozměr a typ a huštění pneumatik a ráfků, převodové poměry, skutečná hmotnost vozu atd.) jako při laboratorním měření při shodné jízdě definované jízdním cyklem by se skutečná spotřeba a údaj zapsaný v TP mohly značně přiblížit.

  Známou skutečností je, že i při provozu téhož vozidla různými řidiči s různým stylem a režimem jízdy, za různých povětrnostních podmínek a s různým zatížením vozidla bude reálná spotřeba paliva značně rozdílná. Proto usuzovat, že údaj zapsaný v TP bude vždy odpovídat reálné spotřebě nelze.

  Z výše uvedeného vyplývá, že případné zpochybnění hodnot uváděných v TP jako neodpovídajících popř. uvádějících v omyl je relevantní pouze, pokud by byl s vozidlem proveden standardní laboratorní jízdní test za podmínek prostředí i konfigurace vozidla, odpovídající požadavků příslušné EU směrnice a naměřené hodnoty by neodpovídaly hodnotám udávaným. Zpochybnění údaje v TP na základě skutečné provozní spotřeby vozidla je z výše uvedených důvodů nereálné.

Na doplnění je třeba také zdůraznit, že uvádění právě těchto laboratorně naměřených hodnot do TP je z hlediska platné evropské legislativy povinnost všech států EU tj. také ČR a výrobci vozidel nemají možnost uvádět jakoukoli jinou spotřebu paliva, která by se více blížila reálným podmínkám v provozu. 


DENNÍ SVÍTILNY – MOŽNOST DOVYBAVENÍ AUTOMOBILŮ A AUTOBUSŮ

            Podle platné legislativy je možno dodatečně vybavit automobily a autobusy světly pro denní svícení. Pro dodatečnou montáž je nutno použít světel homologovaných jako denní svítilna (označení nad homologační značkou státu (D)RL podle homologačního předpisu EHK č. 87). Při montáži je nutno dodržet požadavky předpisu EHK-OSN č. 48, a to jak na elektrické zapojení, tak na umístění. Upozorňujeme, že hodnocení předepsaného umístění a zapojení dle předpisu EHK/OSN č. 48 je odborná záležitost, která není určena k individuálnímu posouzení.

            Vzhledem k poměrné náročnosti dodržení podmínek na zapojení, umístění a připojení k elektrické síti vozidla doporučujeme po zakoupení sady homologovaných denních svítilen montáž svěřit odbornému servisu např. značkovému servisu výrobce nebo specializovanému servisu pro elektrické příslušenství vozidel.

Dále uvádíme vybrané požadavky na umístění podle předpisu EHK/OSN č. 48 (základní) na denní svítilny:

-           počet        –    dvě na předku vozidla

-           na šířku  –  vnitřní okraje svítilen nejméně 600 mm mezi sebou

-           na výšku  –    od 250 mm do 1500 mm nad vozovkou.

K elektrickému zapojení denních svítilen připomínáme zejména, že jejich zapojení musí zajistit plnění následujících základních podmínek:

- svítí i samostatně bez obrysových světel,

- automaticky se rozsvítí po nastartování motoru a zhasnou po vypnutí motoru,

- musí zhasnout při rozsvícení světlometů, tj. světel dálkových, potkávacích a do mlhy.


AUTOLÉKÁRNIČKY (MOTOLÉKÁRNIČKY)

Právní předpisy, podle kterých dochází k úpravě obsahu lékárniček:

Vyhláška č. 283/2009 Sb., vyhláška č. 216/2010 Sb. a vyhláška č. 182/2011 Sb.  Tyto vyhlášky upravují vyhlášku č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

Text v § 32 vyhlášky č. 341/2002 Sb.:

„Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Pro požární automobily je výbava příslušným druhem lékárničky stanovena zvláštním právním předpisem. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14. Použití jednotlivých druhů autolékárniček

a) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících velikost III,

b) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně velikost II,

c) ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly velikost I,

 pro vozidla městské hromadné přepravy osob je dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost.“

Platnost  dotčených ustanovení vyhlášek č. 283/2009 Sb. a č. 216/2010 Sb:

                Podle čl. II „Přechodné ustanovení“ vyhl. č. 283/2009 Sb.,  „Do 31. prosince 2010 mohou být vozidla vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.“

                Podle čl. II „Přechodné ustanovení“ vyhl. č. 216/2010 Sb., „Do 30. září 2011 mohou být motorová vozidla kategorie L vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do 14. září 2009 nebo ve znění účinném od 14. září 2009 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.“

Vyhláška č. 182/2011 Sb. neobsahuje přechodné ustanovení, z důvodu, že nestanovuje nové požadavky obsah, ale naopak některé ruší.

Shrnutí:

Po 31.12.2010 je nutné z hlediska obsahu používat pouze autolékárničky minimálně ve znění vyhlášky č. 283/2009 Sb. nebo č. 216/2010 Sb. nebo následující.

Po 30.09.2011 je nutné z hlediska obsahu používat pouze motolékárničky minimálně ve znění vyhlášky č. 216/2010 Sb. nebo následující.

Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhů vozidel

Současný minimální rozsah obsahu lékárniček

Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička)

  Zdravotnický materiál množství (ks)
1 Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2 ) 1
2 Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2 ) 1
3 Šátek trojcípý  (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 1
4 Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 3
5  Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1
6 Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1

Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička)

  Zdravotnický materiál: Počet ks:
Velikost lékárničky
I. II. III.
1 Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 3 5 10
2 Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 3 5 10
3 Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 2 3 6
4 Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm) 1 2 4
5 Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 6 12 18
6 Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1 3 5
7 Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) 1 2 4
8 Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu      1 2 4
9 Nůžky zahnuté (se sklonem ) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14  cm 1 1 1
10 Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm 1 1 1

 

 

                Vzhledem k tomu, že autolékárnička vybavená podle vyhlášky č. 283/2009 Sb. obsahově odpovídá autolékárničce vybavené  podle vyhlášky č. 216/2010 Sb., je možné obě tyto lékárničky používat po 31.12.2010. V případě motolékárniček je nutné po 30.09.2011 používat pouze lékárničky vybavené podle vyhlášky č. 216/2010 Sb.

              Další změna tj. vyhláška č. 182/2011 Sb. nestanovuje nové požadavky obsah, ale naopak, některé ruší, a to konkrétně požadavek na resuscitační masku a leták o postupu zvládání dopravní nehody. Tyto položky tedy nemusí být součástí obsahu, ale v případě, že jsou obsaženy, není nutné je vyndávat.

                Povinný minimální obsah lékárniček v současné době je obsažen ve výše uvedených tabulkách. Užití některých druhů zdravotnického materiálu je omezen dobou použitelnosti, která je na obalu tohoto materiálu vyznačena. V případě, že je překročena, musí být materiál vyměněn, neznamená to povinnost výměny celé lékárničky, ale pouze konkrétního materiálu.


ČÁST ČTVRTÁ PROVOZ SPORTOVNÍHO MOTOCYKLU § 7  - NEPROVÁDÍME 

Provoz sportovního motocyklu na pozemních komunikacích

(1) Sportovní motocykl, který má vystavený Průkaz, může být provozován na pozemních komunikacích jen v rámci sportovních podniků zapsaných v kalendáři sportovních podniků FIM nebo národní sportovní autority. Provoz vozidla na pozemních komunikacích musí být povolen ministerstvem.

(2) Ministerstvo povolí provoz sportovního motocyklu s kladným vý- sledkem testování, který je zapsán v Průkazu. Povolení k provozu zapíše ministerstvo nejpozději do 10 pracovních dnů po provedeném testování vozidla do příslušné části průkazu.

(3) Testování sportovních motocyklů se provádí jednou za kalendář- ní rok centrálně. Testování zabezpečuje národní sportovní autorita v předem vyhlášených místech a termínech, které jsou uvedeny 7 v Ročence FMS AČR pro daný rok.Testování se provádí ve vybrané STK za účasti ministerstvem pověřené osoby na náklady nositele sportovní autority.

(4) Součástí centrálního testování sportovních motocyklů je provedení technické prohlídky vozidla v rozsahu pravidelné technické prohlídky.

(5) Pokud sportovní motocykl při centrálním testování vykazuje zá- vady, testování se ukončí a výsledek se do průkazu nezapisuje.

(6) Před sportovním podnikem je jeho pořadatel povinen provádět technickou přejímku sportovních motocyklů. Technickou přejímku provádí pořadatel prostřednictvím delegovaných technických komisařů národní sportovní autority, kteří kontrolují, zda motocykl splňuje technické požadavky dané předpisem FIM a technické podmínky dané zákonem, a provádí měření hladiny vnějšího hluku motocyklů. Technické přejímce jsou podrobeny všechny motocykly přihlášené na sportovní podnik.

(7) Pokud motocykl nemá provedené centrální testování, nemůže být přihlášen ke sportovnímu podniku a technicky převzat. Stejně tak nemůže být technicky převzat, jestliže při technické přejímce vykazuje závady. 


Upozornění k provozu vozidel s převozními značkami SRN

Čeští občané stále častěji kupují vozidla v zahraničí a na území České republiky (dále jen ČR) jezdí s neplatnými registračními značkami pro jednorázové použití. 

Jedná se zejména o případy přesunu vozidel ze SRN do ČR nebo o vozidla tranzitující přes území ČR, kdy tato vozidla mají namontována tzv. převozní tabulky registrační značky se žlutým pruhem s omezenou platností.

K celé věci sdělujeme následující:

- při použití krátkodobé registrační značky se žlutým pruhem s omezenou platností se nejedná o úřední přihlášení vozidla,
- registrační značky jsou vydávány pouze fyzickým osobám, 
- krátkodobé registrační značky se žlutým pruhem s omezenou platností, ani k nim vydávaný doklad, nesplňují požadavky Vídeňské úmluvy o silničním provozu z roku 1968,
- podle právního pojetí Spolkového ministerstva dopravy a Bavorského státního ministerstva vnitra, stavebnictví a dopravy jsou krátkodobé registrační značky se žlutým pruhem s omezenou platností schválené pouze pro provoz na silnicích v SRN.

Z výše uvedeného vyplývá, že krátkodobé registrační značky se žlutým pruhem s omezenou platností vydávané pro fyzické osoby jsou platné výhradně na území SRN.

Řidič, který řídí vozidlo, na kterém je umístěna krátkodobá registrační značka vydávaná pro fyzické osoby se žlutým označením na pravé straně, se dopouští přestupku, za který mu hrozí pokuta ve výši od 5 000 Kč do 10 000 Kč a dále zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel od šesti měsíců do jednoho roku.  V případě provozování nepojištěného vozidla lze uložit pokutu do výše 40 000 Kč a dále pokutu v blokovém řízení do výše 1 500 Kč za nepředložení zelené karty při provozu vozidla. 


21. července 2014
nprap. Bc. Ivana Nguyenová
tisková mluvčí
Policejní prezidium ČR 

http://www.policie.cz/clanek/upozorneni-k-provozu-vozidel-s-prevoznimi-znackami-srn.aspx

341/2002 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 11. července 2002

§ 21

Kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(2)  V  případě  použití  zimních  pneumatik  (M+S)  s  nižší

kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla,

je nutno na tuto  skutečnost upozornit dodatkovým označením formou

nálepky,  která musí  být v  zorném poli  řidiče. Údaj  na nálepce

stanovuje  nejvyšší  přípustnou  rychlost  vozidla s namontovanými

zimními  pneumatikami,   která  nesmí  být   při  provozu  vozidla

překročena.

TOPlist